Společnost WESTAR, spol. s r.o. zabezpečuje dle zákona číslo 541/2020 Sb. bezplatný odběr pneumatik.

Místem zpětného odběru je sídlo společnosti. Pneumatiky se přijímají v pracovní době, a to rovnou od konečných uživatelů.

Pneumatiky musejí být zbaveny cizorodých nečistot a jiného odpadu, celistvé, bez ráfků a disků. Při nedodržení těchto požadavků bude zpětný odběr pneumatik odmítnut.

Na vyžádání vydá provozovatel konečnému uživateli řádně vyplněný doklad o převzetí pneumatik.

Tím, že nám předáte své opotřebené pneumatiky k dalšímu využití nebo likvidaci šetříte životní prostředí. Naši pracovníci Vám ochotně poskytnou další informace o zajištění zpětného odběru.

Zpětný odběr opotřebovaných pneumatik zabezpečujeme zdarma.