Věstník ministerstva dopravy číslo 4/2014, který obsahuje instrukce pro STK k hodnocení montáže obnovených plášťů pneumatik (protektorů) na vozidlech z hlediska označení výrobce pneumatiky.

Z výše uvedené instrukce vyplývá, že podmínkou pro shodnou pneumatiku je značka pneumatiky, tj. označení výrobce. V případě obnovených plášťů je jím vždy výrobce protektorů, resp. značka, kterou obnovený plášť označil. Proto je nyní možné kombinovat různé značky pneumatik, rozhodující je označení výrobce protektorů. Neodstraněné označení obchodního názvu nebo obchodní značky původního výrobce pláště pneumatiky nemá vliv na hodnocení montáže shodné pneumatiky na nápravě vozidla.